Ga naar de inhoud

Winkelcentrum Plesmanpromenade

Welkom op de site van de Plesmanpromenade. Het leukste winkelcentrum van Maarssen.
Ons winkelcentrum heeft hoogwaardige producten van zelfstandige topondernemers allemaal bij elkaar. Wij ondervinden in tegenstelling tot andere winkelcentra geen leegstand omdat mensen uit de regio ons weten te vinden door ons onderscheidende kwaliteit. Parkeren kan gratis en voor de deur.

WINKELCENTRUM PLESMANPROMENADE
WINKELCENTRUM PLESMANPROMENADE
WINKELCENTRUM PLESMANPROMENADE
WINKELCENTRUM PLESMANPROMENADE
WINKELCENTRUM PLESMANPROMENADE

Array