Ga naar de inhoud

Winkelcentrum Plesmanpromenade

Welkom op de site van de Plesmanpromenade. Het leukste winkelcentrum van Maarssen.
Ons winkelcentrum heeft hoogwaardige producten van zelfstandige topondernemers allemaal bij elkaar. Wij ondervinden in tegenstelling tot andere winkelcentra geen leegstand omdat mensen uit de regio ons weten te vinden door ons onderscheidende kwaliteit. Parkeren kan gratis en voor de deur.

WINKELCENTRUM PLESMANPROMENADE
WINKELCENTRUM PLESMANPROMENADE
WINKELCENTRUM PLESMANPROMENADE
WINKELCENTRUM PLESMANPROMENADE
WINKELCENTRUM PLESMANPROMENADE
Doctor Plesmanlaan 182 3601 DG Maarssen

Te Huur Ca.188 m2 – Locatie in Winkelcentrum Plesmanpromenade

Doctor Plesmanlaan 182, 3601 DG Maarssen.

Segesta Groep

Tel:0031725125544

Tel:0031302315254
3601